top of page

Work Flow Konferens

Work Flow-Konferens

Floworkers är moderator/konferencier och erbjuder struktur & energi för att höja effekten av konferensen. Floworkers förstärker och håller den röda tråden genom dagen. Konferensprogrammet anpassas enligt Work Flow-metoden som gör att deltagarna håller sitt fokus, får ökad förståelse, upplever bättre teamkänsla och har roligt. Deltagarna har aktiv närvaro.

Under konferensen bidrar även Floworkers med ett inspirerande Work Flow-talk om Work Flow-metoden för att sätta deltagarna i rätt mindset inför konferensens aktiviteter. Och för att ge deltagarna rätt verktyg för att hitta sitt Work Flow! 

Fokus på konferens

 

Floworkers utformar Work Flow-konferensen utifrån önskemål med särskild anpassning till arbetsplatsen, t ex vilken attitydförändring som önskas göras bland medarbetarna.

 

En Work Flow-Konferens kan med fördel användas till att:

 

  • Etablera och genomföra en attitydförändring i en företagskultur

  • Förbättra teamkänsla och den interna kommunikationen

  • Öka känslan av ett vi och skapa sammanhang och tillhörighet

  • Minska gränserna mellan interna organisatoriska och geografiska avstånd

  • Motivera och inspirera medarbetarna

work flow metod_edited.jpg

Hur känns det efter en Work Flow-Day?

70% känner sig mindre stressade 

90% upplever mer fokus på sina arbetsuppgifter

100% känner sig mer produktiva

 

100% av våra deltagare rekommenderar Work Flow-metoden som arbetssätt. 

bottom of page